Kristenigloppen.no


Felles kalender for det som skjer i dei ulike kyrkjene og organisasjonane i Gloppen.

Du finn den på kristenigloppen.no

Innhald Planleggja Aktivitetar